Kvantová fyzika

 

Je to časť fyziky, ktorá využíva aparát kvantovej fyziky a zároveň je to jedna z hlavných súčastí dnešnej fyziky. Ako teória pochádza zo začiatku 20.storočia, jej experimentálne korene však siahajú ďaleko do 19.storočia. Charakterizuje ju Planckova konštanta a opis stavov v hmotných systémoch celými číslami.

Jej počiatok začína objavením povahy elektromagnetického žiarenia, akým je teplo a svetlo. Aj napriek tomu, že sa toto žiarenie šíri priestorom v podobe vĺn, môže sa správať akoby pozostávalo z častíc. Najmä vyžarovanie a pohlcovanie svetla sa odohráva v podobe balíčkov (čiže kvánt) energie, nazývaných fotóny.