Y-Z

Zdanlivá jasnosť - je to fotometrická veličina udávajúca jasnosť hviezdy alebo iného objektu na oblohe v logaritmickej škále bez zohľadnenia jej či jeho vzdialenosti od pozorovateľa. Jej značkou je m. Iné názvy tejto veličiny sú zdanlivá veľkosť, zdanlivá magnitúda a zdanlivá hviezdna veľkosť.

 

 

Známy vesmír - výraz často používaný na opísanie časti vesmíru, ktorý môžeme pozorovať a je nám tak známy.