U-X

Umelá družica - je to umelé kozmické teleso, ktoré v prvom priblížení pohybuje po uzavretej krivke okolo prirodzeného kozmického telesa.

Úniková rýchlosť - taktiež je známa aj ako 2.kozmická rýchlosť a je to najnižšia možná rýchlosť pri ktorej môže teleso definitívne opustiť sféru gravitačného vplyvu planéty. S rastúcou výškou od povrchu planéty sa úniková rýchlosť znižuje. Úniková rýchlosť na povrchu Zeme je 11,180 km/s, ale vo výške 36 000 km nad zemským povrchom ( výšková hladina stacionárnych družíc ) je už len 4,337 km/s.

Van Allenové radiačné pásy - sú to oblasti okolo planéty, v ktorých je zachytené korpuskulárne žiarenie, obsahujúce energetické ióny a alektróny, čo sú častice solárneho vetra zachytené v magnetickom poli planéty. Ich existencia je preto možná len pri planetách s magnetosférou.

Veľký kolaps - je to hypotetický kolaps vesmíru po tom, čo sa zastaví jeho rozpínanie. Prakticky je to opak veľkého tresku. V dnešnej dobe sa s touto teóriou dá stretnúť pri úvahách o rozpínaní vesmíru. Táto teória totižto protirečí teórií rozpínania vesmíru a je založená na princípe zmršťovania vesmíru a teórií viacnásobných veľkých treskov. Dôkazom rozpínania vesmíru je červený posun svetla od hviezd, ktoré sa od nás vzďaľujú. No zároveň toto môžeme pokladať aj za dôkaz kolabovania vesmíru do jedného bodu. Dá sa to vysvetliť na jednoduchom príklade: predstavme si, že sme na diaľnici v aute, idúcom rýchlosťou 100 km/h. Za nami je auto rýchlosťou 50 km/h a pred nami je auto idúce rýchlosťou 150 km/h. Všetci traja smerujeme k cieľu vzdialenému 2 000 000 km. Z nášho pohľadu sa aj jedno, aj druhé auto od nás vzďaľuje, no v praxi sa všetci blížime do toho istého cieľa.

Veľký tresk - je to vedecká teória kozmológie opisujúca počiatočný vývoj a tvar vesmíru. Termína sa používa v užšom zmysle na označenie časového bodu, kedy začalo pozorované rozpínanie vesmíru a prvý krát ho použil britský astronóm a spisovateľ Fred Hoyle v roku 1949 v programe Podstata veci ( angl. The Nature of Things ) vysielanom na stanici BBC. Na základe dnešných fyzikálnych modelov bol vesmír pred 13,7 miliardami rokov vo forme gravitačnej singularity, kde merania časua dĺžky boli bezpredmetné a tlak spolu s teplotou nekonečné. Toto obdobie histórie vesmíru zatiaľ ostáva nevyrišeným fyzikálnym problémom kvôli chýbajúcim modelom s týmito charakteristikami.